nulladies (12 Days) --- winston (12 Days)

1.d4 . d5   2.Bc1f4 . c5   3.e3 . Nb8c6   4.c3 . e6   5.Ng1f3 . Ng8f6   6.Nb1d2 . Bf8d6   7.Nf3e5 . Qd8c7   8.Nd2f3 . Nf6d7   9.Bf1d3 . c4   10.Bd3c2 . Nd7xe5   11.dxe5 . Nc6xe5   12.Qd1d4 . Ne5xf3   13.gxf3 . e5   14.Qd4xd5 . exf4   15.e4 . Bc8e6   16.Qd5g5 . f6   17.Qg5h5 .   

nulladies (19 Days) --- autmich (19 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.Bc1f4 . d5   3.Ng1f3 . e6   4.h3 . c5   5.e3 . Nb8c6   6.c3 . Bf8d6   7.Nf3e5 . Qd8c7   8.Nb1d2 . Nc6xe5   9.dxe5 . Bd6xe5   10.Bf4xe5 . Qc7xe5   11.Nd2f3 . Qe5c7   12.Bf1b5 . Bc8d7   13.Bb5xd7 . Qc7xd7   14.Nf3e5 . Qd7c7   15.f4 . OO   16.OO . Rf8d8   17.Rf1f2 . Nf6e4   18.Rf2c2 . f6   19.Ne5f3 . Ra8c8   20.Qd1e2 . Qc7b6   21.Nf3d2 . Ne4xd2   22.Rc2xd2 . d4   23.c4 . e5   24.Ra1d1 . exf4   25.exf4 . Rd8e8   26.Qe2f3 . Re8e3   27.Qf3d5 . Kh8   28.Qd5d7 . Rc8e8   29.Rd2d3 . h6   30.b3 .   

winston (9 Days) --- sozaro (16 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1c4 . Ng8f6   4.d3 . Bf8c5   5.c3 . d6   6.h3 . a6   7.OO . OO   8.Rf1e1 . Bc5b6   9.d4 . exd4   10.cxd4 . Nf6xe4   11.Re1xe4 . d5   12.Bc4xd5 . Qd8xd5   13.Nb1c3 . Qd5d8   14.Bc1g5 . f6   15.Bg5f4 . Bc8f5   16.Re4e2 . Bf5g6   17.d5 . Nc6e5   18.Nf3xe5 .