muchomurka (20 Days) --- szustan (11 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Nb1c3 . Ng8f6   4.Bf1b5 . Bf8b4   5.OO . OO   6.d3 . d6   7.Bc1g5 . Bb4xc3   8.bxc3 . Qd8e7   9.Rf1e1 . Nc6d8   10.d4 . Nd8e6   11.Bg5c1 .   

muchomurka (11 Days) --- stepanpech (2 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Ng8f6   5.Nb1c3 .   

aniruddhadg (19 Days) --- muchomurka (19 Days)

1.d4 . d5   2.c4 . e6   3.Nb1c3 . Ng8f6   4.cxd5 . exd5   5.Bc1g5 . Bf8e7   6.e3 . Nb8d7   7.Bf1d3 . c6   8.Qd1c2 . OO   9.Ng1e2 . Rf8e8   10.OO . Nd7f8   11.f3 . Bc8e6   12.Ra1d1 . Ra8c8   13.Kh1 . Nf6h5   14.Bg5xe7 . Qd8xe7   15.e4 . dxe4   16.fxe4 .   

pdebonis (12 Days) --- muchomurka (17 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Ng8f6   3.Nf3xe5 . d6   4.Ne5f3 . Nf6xe4   5.d4 . d5   6.Bf1d3 . Nb8c6   7.OO . Bf8e7   8.c4 . Nc6b4   9.cxd5 . Nb4xd3   10.Qd1xd3 . Qd8xd5   

szustan (9 Days) --- stepanpech (1 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Nb1c3 . Ng8f6   4.d4 .   

szustan (11 Days) --- aniruddhadg (19 Days)

1.e4 . e6   2.d4 . d5   3.Nb1c3 . Ng8f6   4.e5 . Nf6d7   5.f4 . c5   6.Ng1f3 . Nb8c6   7.Bc1e3 . cxd4   8.Nf3xd4 . Bf8c5   9.Qd1d2 . OO   10.OOO . a6   

pdebonis (13 Days) --- szustan (10 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Nb1c3 . Ng8f6   4.d4 . exd4   5.Nc3d5 . Bf8e7   6.Nf3xd4 . Nf6xd5   7.exd5 . Nc6xd4   8.Qd1xd4 . OO   9.Bf1e2 .   

stepanpech (3 Days) --- aniruddhadg (7 Days)

1.e4 . c6   2.d4 . d5   3.Nb1c3 . dxe4   4.Nc3xe4 .   

stepanpech (2 Days) --- pdebonis (7 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.c4 . e6   3.Nb1c3 . Bf8b4   

aniruddhadg (12 Days) --- pdebonis (9 Days)

1.d4 . d5   2.Ng1f3 . Ng8f6   3.c4 . e6   4.Nb1c3 . Bf8e7   5.Bc1g5 . h6   6.Bg5h4 . OO   7.e3 . b6   8.cxd5 .