piriot (4 Days) --- coolant (6 Days)

1.Ng1f3 . d5   2.d4 . Nb8c6   3.Bc1f4 . Bc8g4   

piriot (6 Days) --- cathar (8 Days)

1.b4 . e5   2.Bc1b2 . d6   3.e3 . g6   4.c4 . Bf8g7   5.f4 . Nb8d7   

piekki (11 Days) --- piriot (5 Days)

1.e4 . g6   2.d4 . Bf8g7   3.Nb1c3 . a6   4.f4 . d6   5.Ng1f3 . b5   6.Bf1d3 .   

rons (13 Days) --- piriot (6 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Ng8f6   3.Nf3xe5 . d6   4.Ne5f3 . Nf6xe4   5.d4 . d5   6.Bf1d3 . Nb8c6   7.OO .   

coolant (13 Days) --- cathar (14 Days)

1.f4 . Ng8h6   2.Ng1f3 . d5   3.e3 . g6   4.d4 . Bf8g7   5.Bf1d3 . Bc8f5   6.OO . OO   7.h3 . Bf5xd3   8.Qd1xd3 . Nh6f5   9.g4 .   

coolant (14 Days) --- piekki (17 Days)

1.c4 . g6   2.Nb1c3 . Bf8g7   3.d4 . Ng8f6   4.e4 . d6   5.f3 . OO   6.Bf1d3 . e5   7.Ng1e2 . Nb8c6   8.d5 . Nc6e7   9.Bc1e3 . c6   10.Qd1d2 . Nf6e8   

rons (14 Days) --- coolant (9 Days)

1.e4 . Nb8c6   2.Ng1f3 . e5   3.Bf1b5 . f5   4.Bb5xc6 . dxc6   5.Nb1c3 . Ng8f6   6.Qd1e2 . fxe4   7.Nc3xe4 . Bc8g4   8.h3 .   

cathar (19 Days) --- piekki (20 Days)

1.c4 . e5   2.g3 . d5   3.cxd5 . Qd8xd5   4.Ng1f3 . Bc8g4   5.Nb1c3 . Qd5a5   6.Bf1g2 . Nb8c6   7.OO . OOO   8.d3 . Ng8f6   9.Bc1d2 . Kb8   10.a3 . Nc6d4   11.b4 . Qa5b6   12.Nf3xd4 . exd4   13.Nc3a4 . Qb6e6   14.Rf1e1 . Bg4h3   

cathar (14 Days) --- rons (17 Days)

1.c4 . e6   2.g3 . d5   3.Bf1g2 . Ng8f6   4.Ng1f3 . dxc4   5.Nb1a3 . Bf8xa3   6.bxa3 . OO   7.Bc1b2 . Nb8d7   8.Ra1c1 . b5   9.a4 . a6   10.d3 . Bc8b7   11.dxc4 .   

piekki (14 Days) --- rons (17 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Ng8f6   5.Nb1c3 . a6   6.h3 . e5   7.Nd4f3 . Nb8d7   8.Bc1e3 . Bf8e7   9.a4 . Qd8c7   10.a5 . Nd7c5   11.Nc3d5 .