senitram (4 Days) --- sachpat (3 Days)

1.Ng1f3 . d5   2.d4 . Ng8f6   3.c4 . e6   4.Nb1c3 . Bf8b4   5.Bc1d2 . OO   

senitram (4 Days) --- seger (11 Days)

1.Ng1f3 . Ng8f6   2.d4 . e6   3.c4 . d5   4.Nb1c3 . c5   5.cxd5 . exd5   6.Bc1g5 . Bc8e6   7.Bg5xf6 . Qd8xf6   8.e4 . dxe4   

cathar (9 Days) --- senitram (3 Days)

1.c4 . e5   2.g3 . Nb8c6   3.Nb1c3 . Bf8c5   4.Bf1g2 . Ng8f6   5.Ng1f3 . d6   6.OO . OO   7.d3 . h6   

jaroslavpech (3 Days) --- senitram (7 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . e6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Ng8f6   

sachpat (7 Days) --- seger (12 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Ng8f6   5.Nb1c3 . Nb8c6   6.Bc1g5 . e6   7.Qd1d2 . a6   8.OOO . h6   9.Bg5h4 . Nf6xe4   

sachpat (6 Days) --- cathar (9 Days)

1.e4 . e6   2.d4 . d5   3.exd5 . exd5   4.c4 . Ng8f6   5.Ng1f3 . Bf8e7   6.Nb1c3 . OO   7.Bf1d3 . Nb8c6   8.OO .   

jaroslavpech (4 Days) --- sachpat (4 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 .   

seger (13 Days) --- cathar (14 Days)

1.d4 . f5   2.e3 . Ng8f6   3.c4 . g6   4.Bf1e2 . Bf8g7   5.h4 . h6   6.Ng1h3 . OO   7.Nh3f4 . Qd8e8   8.Nb1c3 . c6   9.h5 . g5   10.Nf4g6 . Rf8f7   11.Ng6e5 . Rf7f8   12.b4 . d6   13.Ne5g6 .   

seger (7 Days) --- jaroslavpech (1 Days)

1.d4 . d5   2.c4 . e6   3.Nb1c3 . Ng8f6   4.Ng1f3 .   

cathar (6 Days) --- jaroslavpech (1 Days)

1.c4 . e5   2.g3 . Ng8f6   3.Bf1g2 . d5