passaroa25 (11 Days) --- cal (20 Days)

1.Ng1f3 . d5   2.d4 . h6   3.c3 . Ng8f6   4.e3 . a6   5.Nb1d2 . e6   6.Nd2b3 . Nb8c6   7.Bc1d2 . b6   8.Bf1e2 . Bc8b7   9.Ra1b1 . a5   10.a4 . g5   11.OO . Bf8g7   12.Nf3e5 . OO   13.f3 . Nf6h5   14.g4 . Nh5f6   15.Be2b5 . Nc6e7   16.Qd1c2 . c6   17.Bb5e2 . Ra8c8   18.Rf1f2 . c5   19.Be2b5 . Nf6h7   20.Bb5d7 . Rc8c7   21.Bd7b5 . Bg7xe5   22.dxe5 . Ne7g6   23.f4 . gxf4   24.exf4 . d4   25.c4 . d3   26.Qc2c3 . Bb7e4   

passaroa25 (12 Days) --- osopanda (11 Days)

1.Nb1c3 . e5   2.e4 . Ng8f6   3.f3 . c6   4.d3 . d5   5.Ng1e2 . d4   6.Nc3a4 . Qd8a5   7.c3 . b5   8.b4 . Qa5c7   9.Na4c5 . dxc3   10.Ne2xc3 . Nb8d7   11.Bc1d2 . Nd7xc5   12.bxc5 . Bc8e6   13.Bd2e3 . Ra8d8   14.Bf1e2 . Bf8e7   15.g4 . OO   16.Be3f2 . a5   17.OO . Qc7a7   18.Kg2 . b4   19.Nc3a4 . h6   20.h4 . Nf6d7   

julian (11 Days) --- passaroa25 (11 Days)

1.e4 . Nb8c6   2.d4 . Ng8f6   3.e5 . Nf6d5   4.Ng1f3 . e6   5.c4 . Nd5b6   6.Nb1c3 . h6   7.d5 . exd5   8.cxd5 . Nc6e7   9.Bf1b5 . Ne7f5   10.OO . Bf8e7   11.Bb5d3 . g6   12.Bd3xf5 . gxf5   13.d6 . cxd6   14.exd6 . Be7f6   15.Rf1e1 . Kf8   16.Nc3d5 . Kg7   17.Nd5xf6 . Qd8xf6   18.Bc1e3 . Rh8g8   19.Be3d4 . Nb6d5   20.Bd4xf6 .   

yakke (4 Days) --- cal (20 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . exd4   4.Nf3xd4 . h6   5.c3 . a6   6.Qd1a4 . Bc8d7   7.Qa4c4 . Ng8f6   8.f3 . Bf8e7   9.Bc1e3 . c5   10.e5 . cxd4   11.Be3xd4 . Nb8c6   12.exf6 . Bd7e6   13.fxe7 . Qd8xe7   14.Qc4d3 . OO   15.Nb1d2 . b5   16.Qd3e4 . Ra8c8   17.Bf1d3 . f5   18.Qe4e3 . f4   19.Qe3e4 . Be6f5   

osopanda (4 Days) --- yakke (5 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . d5   3.exd5 . Qd8xd5   4.Nb1c3 . Qd5a5   5.Bf1c4 . Ng8h6   6.OO . Bf8e7   7.d4 . exd4   8.Qd1xd4 . Nb8c6   9.Qd4xg7 . Rh8f8   10.Bc1xh6 . Qa5b6   11.Rf1e1 . Qb6xb2   12.Nc3d5 . Kd8   13.Qg7xb2 . Rf8g8   14.Nd5xe7 .   

julian (4 Days) --- yakke (5 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . d5   3.exd5 . Qd8xd5   4.Nb1c3 . Qd5a5   5.Bf1c4 . Ng8h6   6.OO . Bf8b4   7.d4 . exd4   8.Qd1xd4 . Nb8c6   9.Rf1e1 . Bc8e6   10.Qd4xg7 . OOO   11.Bc4xe6 . fxe6   12.Bc1xh6 . Nc6e7   13.Bh6g5 . Ne7f5   14.Qg7f6 .