ditto (7 Days) --- passaroa25 (6 Days)

1.e4 . Ng8f6   2.e5 . Nf6d5   3.d4 . e6   4.Ng1f3 . h6   5.c4 . Bf8b4   6.Bc1d2 . OO   7.cxd5 . Bb4xd2   8.Qd1xd2 . exd5   9.Bf1d3 . g6   10.OO . c6   11.Nb1c3 . Kg7   12.Nf3e1 . f5   13.Ne1f3 . Rf8e8   14.Bd3c2 . Re8h8   15.Nf3h4 . Qd8xh4   16.Nc3e2 . b5   17.Qd2e3 . Qh4d8   18.Rf1e1 . Qd8c7   19.Ne2g3 . h5   20.Qe3g5 . Bc8a6   21.Qg5f6 . Kh7   22.e6 . Rh8g8   23.Qf6f7 . Kh8   24.e7 . d6   25.Qf7xg8 . Kxg8