julian (5 Days) --- rybka (9 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1b5 . a6   4.Bb5a4 . Ng8f6   5.OO . Bf8e7   6.c3 . b5   7.Ba4c2 . Bc8b7   8.d4 . exd4   9.cxd4 . d5   10.e5 . Nf6e4   11.Nb1c3 . Ne4xc3   12.bxc3 . OO   13.Qd1d3 . g6   14.Bc1h6 . Rf8e8   15.h4 . Be7f8   16.Bh6xf8 . Re8xf8   17.h5 . Nc6a5   18.hxg6 . hxg6   19.Ra1e1 . Na5c4   20.e6 . f5   21.e7 .   

julian (8 Days) --- picifarkinca (12 Days)

1.e4 . e6   2.d4 . d5   3.e5 . c5   4.c3 . cxd4   5.cxd4 . Qd8b6   6.Ng1f3 . Nb8c6   7.Nb1c3 . Bc8d7   8.Bf1e2 . Ng8h6   9.OO . Nh6f5   10.Nc3a4 . Qb6c7   11.Bc1e3 . Nf5xe3   12.fxe3 . a6   13.Ra1c1 . b6   14.Qd1b3 . b5   15.Na4c5 . Bf8e7   16.e4 . dxe4   17.Nc5xe4 . Qc7a7   18.Ne4c5 . Nc6xd4   19.Nf3xd4 . Be7xc5   20.Qb3f3 . Bc5xd4   21.Kh1 . OO   22.Be2d3 .   

falcoale (8 Days) --- julian (10 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . d6   3.b3 . Nb8c6   4.Bc1b2 . e6   5.d3 . Ng8f6   6.h3 . Bf8e7   7.Bf1e2 . OO   8.OO . Bc8d7   9.c3 . Qd8c7   10.Nb1d2 . Ra8d8   11.Qd1c1 . e5   12.Nf3h2 . b5   13.f4 . exf4   14.Rf1xf4 . Nc6e5   15.d4 . cxd4   16.cxd4 . Ne5g6   17.Rf4f1 . Rf8e8   18.Qc1xc7 . Bd7e6   19.Qc7c1 . Rd8c8   20.Qc1d1 . d5   21.e5 . Nf6e4   

rybka (7 Days) --- picifarkinca (14 Days)

1.e4 . c6   2.d4 . d5   3.exd5 . cxd5   4.c4 . dxc4   5.Bf1xc4 . Ng8f6   6.Ng1f3 . e6   7.OO . a6   8.Nb1c3 . b5   9.Bc4d3 . Bc8b7   10.Bd3e2 . Nb8d7   11.a3 . Bf8e7   12.Bc1g5 . OO   13.Qd1c2 . Ra8c8   14.Qc2d2 . Nf6d5   15.Bg5xe7 . Qd8xe7   16.Nc3xd5 . Bb7xd5   17.Rf1c1 . Nd7f6   18.Nf3e5 . Nf6e4   19.Qd2e3 . f6   20.Ne5f3 . Qe7b7   21.Nf3e1 . Ne4d6   22.Be2f3 . Nd6e4   

rybka (8 Days) --- falcoale (11 Days)

1.c4 . Ng8f6   2.Nb1c3 . b6   3.d4 . e6   4.Bc1g5 . h6   5.Bg5h4 . Bc8b7   6.e3 . Bf8e7   7.Ng1f3 . OO   8.Bf1e2 . d6   9.OO . Nb8d7   10.Bh4xf6 . Nd7xf6   11.Qd1c2 . Nf6d7   12.Rf1e1 . Ra8c8   13.a3 . a6   14.e4 . Be7f6   15.Ra1d1 . c5   16.d5 . e5   17.h3 . Rc8a8   18.b4 . Ra8c8   19.Qc2b2 . Rc8b8   20.Qb2c2 . Bf6e7   21.Rd1b1 . Bb7c8   22.Re1d1 . Nd7f6   

picifarkinca (8 Days) --- falcoale (11 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . e6   3.Nb1c3 . Nb8c6   4.d4 . cxd4   5.Nf3xd4 . a6   6.Bf1e2 . Ng8f6   7.Bc1g5 . h6   8.Bg5h4 . Bf8e7   9.OO . OO   10.f4 . Qd8c7   11.e5 . Nf6e8   12.Bh4f2 . f6   13.Nd4xc6 . bxc6   14.Bf2g3 . fxe5   15.fxe5 . Qc7b6   16.Kh1 . Ne8c7   17.Ra1b1 . Nc7d5   18.Nc3xd5 . cxd5   19.Rf1xf8 . Be7xf8   20.Qd1d3 . a5   21.Qd3g6 . Bc8a6   

picifarkinca (7 Days) --- libiesse (11 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1b5 . d6   4.OO . Bc8g4   5.d3 . Ng8e7   6.Nb1d2 . f5   7.Qd1e1 . fxe4   8.Qe1xe4 . Bg4f5   9.Qe4e3 . Qd8d7   10.c3 . a6   11.Bb5a4 . Ne7d5   12.Qe3g5 . Bf5xd3   13.Rf1e1 . b5   14.Ba4b3 . Nd5f6   15.Nd2f1 . h6   16.Qg5d2 . Bd3h7   17.Nf1e3 . Nc6a5   18.Bb3c2 . Bh7xc2   19.Qd2xc2 . Bf8e7   20.Qc2g6 . Kf8   21.Ne3f5 . Rh8h7