cal (17 Days) --- julian (10 Days)

1.c4 . d6   2.Nb1c3 . Ng8f6   3.e4 . e5   4.h3 . Bf8e7   5.Ng1f3 . Bc8e6   6.d3 . c6   7.Bf1e2 . OO   8.OO . Nb8d7   9.Bc1g5 . h6   10.Bg5xf6 . Nd7xf6   

cal (12 Days) --- osopanda (7 Days)

1.c4 . d6   2.d4 . Ng8f6   3.h3 . Nb8d7   4.Ng1f3 . e5   5.d5 . Bf8e7   6.Nb1c3 . OO   

vios (12 Days) --- cal (11 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . d6   3.Bf1c4 . h6   4.d4 . exd4   5.Nf3xd4 . c5   6.Nd4f3 . Bc8d7   7.Nb1c3 .   

passaroa25 (10 Days) --- cal (15 Days)

1.e4 . e5   2.c3 . a6   3.d3 . h6   4.Nb1d2 . Ng8f6   5.f3 . Nb8c6   6.Ng1e2 . b5   7.Ne2g3 . Bc8b7   8.Nd2b3 . Bf8e7   9.Bc1e3 . d6   10.Be3f2 .   

julian (6 Days) --- osopanda (14 Days)

1.e4 . d6   2.d4 . Ng8f6   3.Nb1c3 . Nb8d7   4.Ng1f3 . e5   5.Bf1b5 . c6   6.Bb5a4 . b5   

julian (8 Days) --- vios (8 Days)

1.e4 . c6   2.d4 . d5   3.e5 . c5   4.c3 . Nb8c6   

passaroa25 (5 Days) --- julian (9 Days)

1.e4 . d6   2.f3 . e5   3.d3 . Ng8f6   4.c3 . c6   5.Nb1d2 . Bc8e6   6.Nd2b3 . Nb8d7   

osopanda (8 Days) --- vios (8 Days)

1.e4 . c6   2.Ng1f3 . d5   3.exd5 . cxd5   4.d4 . Ng8f6   

osopanda (9 Days) --- passaroa25 (6 Days)

1.Ng1f3 . c6   2.e4 . d6   3.d4 . e6   4.c4 . Nb8d7   5.Bf1d3 .   

vios (10 Days) --- passaroa25 (7 Days)

1.e4 . c6   2.d4 . e6   3.c4 . Ng8e7   4.Nb1c3 . Ne7g6   5.Ng1f3 .