nulladies (7 Days) --- picifarkinca (8 Days)

1.d4 . e6   2.Bc1f4 . d6   3.Ng1f3 . Ng8f6   4.Nb1d2 . b6   5.e3 . Bc8b7   6.Bf1d3 .   

nulladies (7 Days) --- odin (3 Days)

1.d4 . f5   2.Bc1f4 . d6   3.e3 . Ng8f6   4.Ng1f3 . Nb8d7   

cjood (12 Days) --- nulladies (6 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.Bc1f4 . e6   3.f3 . c5   4.Nb1c3 . Nf6h5   5.Bf4e5 . Nb8c6   6.g4 . Nc6xe5   7.dxe5 .   

ditto (6 Days) --- nulladies (3 Days)

1.e4 . c5   2.Bf1c4 . g6   3.Ng1f3 . Bf8g7   4.d3 .   

picifarkinca (9 Days) --- odin (8 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . d5   3.exd5 . Qd8xd5   4.Nb1c3 . Qd5d8   5.d4 . Bc8g4   6.Bf1c4 . cxd4   

picifarkinca (13 Days) --- cjood (17 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . g6   3.d4 . Bf8g7   4.Nb1c3 . cxd4   5.Nf3xd4 . Qd8b6   6.Nd4e2 . d6   7.g3 . Bc8g4   8.Bf1g2 . Bg7xc3   9.bxc3 . Qb6c6   10.Qd1d3 . Bg4xe2   11.Kxe2 . Nb8d7   

ditto (11 Days) --- picifarkinca (9 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Ng8f6   3.Bf1c4 . Nb8c6   4.d3 . h6   5.Nb1c3 . Bf8b4   6.Bc1d2 . d6   7.OO . OO   8.a3 .   

odin (10 Days) --- cjood (19 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.Ng1f3 . b6   3.Bc1f4 . Bc8b7   4.Nb1d2 . g6   5.e4 . Nf6xe4   6.Bf1d3 . Ne4xd2   7.Bf4xd2 . Bf8g7   8.Bd2c3 . OO   9.OO . e6   10.Nf3e5 . Qd8g5   

odin (9 Days) --- ditto (5 Days)

1.d4 . d5   2.c4 . c6   3.Nb1c3 . Bc8f5   4.Ng1f3 . e6   5.Bc1f4 . Bf8b4   6.Qd1b3 .