bojan (19 Days) --- esperanza (8 Days)

1.e4 . c5   2.Bf1c4 . d6   3.Nb1c3 . e6   4.d4 . cxd4   5.Qd1xd4 . Ng8f6   6.Ng1f3 . Bf8e7   7.OO . OO   8.Bc1e3 . Nb8c6   9.Qd4d2 . a6   10.a3 . b5   11.Bc4d3 . Bc8b7   12.h3 . Qd8c7   13.Nc3e2 . Ra8c8   14.Ne2g3 . Rf8d8   

osopanda (7 Days) --- bojan (20 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1b5 . Nc6d4   4.Bb5c4 . Qd8f6   5.d3 . Nd4xf3   6.Qd1xf3 . Qf6xf3   7.gxf3 . d6   8.c3 . Bc8h3   9.Rh1g1 . Ng8f6   10.Bc1e3 . Nf6h5   11.Rg1g5 . g6   12.Nb1d2 . Bf8e7   

ditto (7 Days) --- bojan (15 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1c4 . Nc6a5   4.Bc4e2 . Qd8f6   5.Nb1c3 . b6   6.Be2b5 . c6   7.Bb5e2 . Bf8e7   8.d4 . exd4   9.Nf3xd4 . Be7c5   10.Bc1e3 .   

esperanza (7 Days) --- tevere (13 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.c4 . g6   3.Nb1c3 . d6   4.e4 . Bf8g7   5.h3 . OO   6.Bc1g5 . Nb8d7   7.Bf1d3 . a6   8.Qd1d2 . c5   9.d5 .   

esperanza (6 Days) --- osopanda (4 Days)

1.d4 . d5   2.c4 . e6   3.Nb1c3 . c6   4.cxd5 . exd5   5.Ng1f3 . Ng8f6   6.Bc1g5 . Bf8e7   7.e3 .   

ditto (9 Days) --- esperanza (6 Days)

1.e4 . c5   2.Nb1c3 . d6   3.d4 . cxd4   4.Qd1xd4 . Nb8c6   5.Qd4d1 . Ng8f6   6.Ng1f3 . e6   7.Bc1g5 . Bf8e7   8.Bf1b5 .   

tevere (14 Days) --- osopanda (6 Days)

1.d4 . d5   2.c4 . e6   3.Nb1c3 . c6   4.Ng1f3 . Ng8f6   5.e3 . Bf8e7   6.Bf1d3 . OO   7.OO . Nb8d7   8.a3 . Rf8e8   9.Bc1d2 .   

tevere (16 Days) --- ditto (9 Days)

1.d4 . d5   2.c4 . c6   3.Ng1f3 . Ng8f6   4.Nb1c3 . Bc8f5   5.e3 . e6   6.Bf1d3 . Bf5g4   7.OO . Bf8b4   8.h3 . Bg4h5   9.Bc1d2 . OO   10.Qd1b3 . Bb4xc3   

osopanda (10 Days) --- ditto (7 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1b5 . Qd8f6   4.c3 . Bf8c5   5.d4 . exd4   6.cxd4 . Nc6xd4   7.Nf3xd4 . Bc5xd4   8.OO . Ng8e7